Jaarlijkse archieven: 2015


KEI : Elektronisch Toezicht Rechtbank

Wij zijn volop bezig met de ontwikkelingen van het KEI project. Dit project van de rechtspraak maakt elektronische communicatie mogelijk over zaken van beschermingsbewind, mentorschap en curatele. Het gaat hierbij o.a. om rekening en verantwoording, boedelbeschrijving, voortgangsverslagen, verzoekschriften, e.t.c. De communicatie vindt plaats via het beveiligde kanaal van de overheid: Digipoort. Hiervoor heeft ieder bewindvoeringskantoor een PKIo-certificaat […]


10 jaar ervaring

Mcas heeft al een lange geschiedenis. Al meer dan 10 jaar wordt er ontwikkelt aan de software.  Versie 1 is in 2003 uitgekomen voor het beheren van cliëntgelden bij zorginstellingen. Sindsdien zijn er vele uitbreidingen bij gekomen: dossiermodule, budgetmodule, betaalmodule, etc. In 2009 is het systeem geheel opnieuw ontworpen om zo de gebruik te kunnen […]