Dagelijkse archieven: 10-09-2015


KEI : Elektronisch Toezicht Rechtbank

Wij zijn volop bezig met de ontwikkelingen van het KEI project. Dit project van de rechtspraak maakt elektronische communicatie mogelijk over zaken van beschermingsbewind, mentorschap en curatele. Het gaat hierbij o.a. om rekening en verantwoording, boedelbeschrijving, voortgangsverslagen, verzoekschriften, e.t.c. De communicatie vindt plaats via het beveiligde kanaal van de overheid: Digipoort. Hiervoor heeft ieder bewindvoeringskantoor een PKIo-certificaat […]