Dagelijkse archieven: 06-02-2017


Succesvolle pilot KEI Toezicht

Vandaag weer een KEI rechtspraak bijeenkomst bijgewoond voor de software leveranciers en pilot bewindvoerders. De verwachtingen, de doelstellingen en de voortgang van de digitale communicatie tussen de rechtspraak en bewindvoerders hebben wij besproken. Mcas software doet sinds de start in 2015 mee aan de pilot. De pilot verloopt goed en het KEI project wordt doorgezet. […]