Budgetteren


budget-1280x640Het budget is één van de belangrijkste instrumenten van een bewindvoerder. Hierin worden de inkomsten en uitgaven vastgelegd. Op ieder moment kan het budget bijgesteld worden. Ook kan op elk gewenst moment een nieuw budget opgesteld worden. Voor elke periode wordt budget afgezet tegen de daadwerkelijke ontvangsten en uitgaven. Hierdoor is het op ieder moment zichtbaar of het budget past binnen de inkomsten.

In de budgetmodule kunnen meerdere budgetten opgesteld worden. Dit kunnen meerdere per jaar zijn voor de beheerrekening, maar ook voor de PGB-rekening. Voor iedere bankrekening kan een apart budget opgesteld en bewaakt worden.