KEI : Elektronisch Toezicht Rechtbank


Wij zijn volop bezig met de ontwikkelingen van het KEI project. Dit project van de rechtspraak maakt elektronische communicatie mogelijk over zaken van beschermingsbewind, mentorschap en curatele. Het gaat hierbij o.a. om rekening en verantwoording, boedelbeschrijving, voortgangsverslagen, verzoekschriften, e.t.c.

De communicatie vindt plaats via het beveiligde kanaal van de overheid: Digipoort. Hiervoor heeft ieder bewindvoeringskantoor een PKIo-certificaat nodig. De kunt u o.a. bij KPN aanschaffen. Indien u gebruikt maakt van software voor communicatie met de belastingdienst (Kluwer/Elsevier/TaxIB), dan kunt u dit certificaat ook gebruiken voor de Rechtbank.